KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Exportní náhrady v EU výrazně nižší

06/12/10

Podíl exportních náhrad v EU poklesl na 1 % agrárního rozpočtu.

 

Brusel/Vídeň (aiz.info) – V minulosti opakovaně kritizované – zejména rozvojovými agenturami – exportní náhrady v oblasti zemědělství v posledních letech v Rakousku stejně jako v celé EU významně poklesly, jak vyplynulo z nedávno zveřejněné zprávy Evropské komise o finančním hospodaření Evropského zemědělského záručního fondu v rozpočtovém roce 2009. Zpráva uvádí, že zatímco v roce 2004 byla v EU vydána na exportní náhrady finanční částka ještě ve výši 3,38 mld. EUR, poté začal objem kontinuálně klesat až v roce 2009 dosáhl hodnoty pouze 649,5 mil. EUR, což odpovídá pouze přibližně 1 procentu z celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v EU na zemědělství.

 
Paralelně k tomu byly tyto náhrady výrazně zredukovány také v Rakousku. Podle Zelené zprávy rakouského ministerstva zemědělství činily exportní náhrady v roce 2003 téměř 50 mil. EUR. Do roku 2009 byly prostředky postupně odbourány až na pouhých 17,2 mil. EUR. Z toho větší část byla vyplacena na podporu vývozu cukru a izoglukózy. Malé příspěvky byly poskytnuty na vývoz pšenice, bramborového škrobu, mléčných výrobků, hovězího a vepřového masa, vajec a drůbeže.

V letošním roce došlo k dalšímu snížení. V současné době podle údajů společnosti Agrarmarkt Austria, která je v tomto oboru kompetentní, byly poskytnuty exportní náhrady pouze u hovězího a vepřového masa, vajec a drůbeže.

 
Exportní náhrady v EU slouží k vyrovnání cenového rozdílu mezi domácím a světovým trhem tak, aby se unijní komodity staly konkurenceschopnými. Tak byly např. exportní náhrady v uplynulém roce opět zavedeny u mléčných výrobků za účelem čelit akutní krizi na trhu v Evropě. Především šlo o to nepodlehnout tlaku Nového Zélandu, který je největším exportérem v tomto oboru. Následkem tohoto opatření došlo k oživení cen mléčných výrobků v Evropě, k čemuž přispěla i další realizovaná opatření. Výrobci nápojů naproti tomu obdrželi refundaci v případě že při výrobě používali dražší cukr původem z EU místo levnějšího, který byl k mání na světovém trhu, což nepřímo posloužilo evropským pěstitelům cukrovky.

 
Exporterstattungen wurden in EU und Österreich drastisch reduziert www.aiz.info

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Aktuality