KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Doporučení NERV k důchodové reformě

17/12/10

NERV vládě navrhuje zavést nový spořící pilíř.

NERV počítá se startem důchodové reformy v roce 2015. NERV vládě doporučuje vytvoření nového spořícího pilíře v podobě penzijních fondů. Do nich by lidé, kterým bude v době startu důchodové reformy méně než 40 let, začali povinně odvádět 3 % odvodu na důchodové pojištění. Všechny parametry jsou nicméně orientační a sloužily pro potřeby výpočtů. Konkrétní nastavení bude otázkou politické dohody.

NERV vládě také předkládá několik doporučení pro udržení dosavadního průběžného systému důchodového pojištění, který by v budoucnosti mohl vytvářet schodky až 4 % HDP ročně. Podle NERV by mělo dojít ke snížení sazby pojistného z 28 na 23 procent, ale současně se přiblíží nebo sjednotí sazby daně z přidané hodnoty na úrovni 19 procent. Takzvané stropy pro odvod pojistného by se měli snížit na trojnásobek průměrné mzdy.

Národní ekonomická rady vlády také doporučuje, aby vláda nadále neměla pravomoc svým rozhodnutím zvyšovat důchody víc, než uvádí zákon. Důchody by se měly v budoucnu zvyšovat jen v závislosti na růstu spotřebitelských cen. Se startem reformy by se měl také urychlovat růst věku odchodu do důchodu u žen, tak, aby v 2035 byl stejný jako u mužů.

Se startem reformy by podle NERV mělo dojít ke zrušení doživotní výplaty vdovských a vdoveckých důchodů. Původní koncept tohoto nároku se podle NERV přežil, nenaplňuje žádný opodstatněný účel a je fiskálně značně nákladný. Toto opatření by neplatilo pro již přiznané důchody.

NERV také předkládá několik doporučení v oblasti invalidních důchodů. Doporučuje pokračovat v pravidelné, 10leté, aktualizaci definice invalidity. Před přiznáním invalidního důchodu vždy posoudit možnost efektivní rehabilitace a zlepšit kvalitu lékařské posudkové služby. NERV dále doporučuje vyplácení invalidního důchodu zachovat pouze do věkové hranice pro získání starobního důchodu, po jejím dosažení pak přejít na výplatu starobního důchodu a zároveň nepřiznávat invalidní důchod v době, kdy již vznikl nárok na předčasný starobní důchod.

Reformou důchodů se zabývala pracovní skupina v rámci NERV. Vycházela do značné míry ze závěrů „Bezděkovy komise“. Radou doporučená podoba reformy bude podkladem pro další politická jednání. Definitivní podobu určí až koaliční jednání.

Zařazeno v Aktuality