KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čeští včelaři budou v příštích třech letech dostávat větší dotace

02/12/10

Čeští chovatelé včel dostanou v následujících třech letech téměř osm milionů eur v rámci Českého včelařského programu. V letech 2011 až 2013 k nim polovina alokované částky poputuje ze zdrojů Evropské unie a polovina ze státního rozpočtu.

 

Podpora pro včelaře se bude v letech 2011 až 2013 mírně zvyšovat. V  roce 2010 počítal kabinet s tím, že uvolní ze státního rozpočtu na podporu včelařů asi 1 065 000 Eur a 1 065 000 Eur z rozpočtu EU. Pro další období je státní rozpočet podpoří 1 250 000 Eur v roce 2011, téměř 1 290 000 Eur v roce 2012 a více než 1 316 000 Eur v roce 2013. Stejné částky dostanou včelaři z prostředků Evropské unie.

Financování zlepšení podmínek pro produkci včelařských výrobků včetně včelařských programů členských států na období 2011 –  2013 schválil jednotný řídící výbor Evropské komise 22. července 2010. Česká republika byla jednou z prvních zemí, která tento plán již na začátku dubna předložila odpovědným orgánům EU. Jedná se v pořadí již o třetí tříleté programovací období, kdy čeští včelaři mohou využívat těchto prostředků. Schválení finančního rámce umožňuje spolu s kofinancováním z národních prostředků podpořit tuto celospolečensky záslužnou a potřebnou činnost. V minulých letech se podařilo za pomoci Českého včelařského svazu finanční zdroje využít stoprocentně.

Dotace dostanou včelaři na nákup nových pomůcek a zařízení pro včelařství, boj proti varroáze, rozbory medu, obnovu včelstev a zlepšení podmínek pro kočování včelstev. Český včelařský program podporuje zvyšování kvality včelařských výrobků a lepší rozmístění včelstev na území České republiky. Zaměřuje se také na vzdělávání chovatelů včel.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 1. 12. 2010

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF