KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zaregistrované žádosti o dotaci v 7. kole

30/11/10

Přehled Žádostí, zaregistrovaných v rámci 7. kola OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 3.4 Pilotní projekty.

 

 

ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na opatření 3.4 Pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, platných pro 7. kolo příjmu Žádostí o dotace odst. 1) písm. o) kapitola 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace části A – Obecných podmínek pro poskytnutí dotace zveřejňuje přehled žadatelů, kteří zaregistrovali Žádosti o dotace v rámci 7. kola OP Rybářství 2007 – 2013.

 

Přílohy:


Seznam zaregistrovaných Žádostí o dotaci v 7. kole  (XLS, 39 KB)