KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva potenciálním žadatelům o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013

19/11/10

Počínaje 8. kolem příjmu Žádostí o dotaci, které bude otevřeno počátkem února 2011, budou tyto Žádosti přijímány SZIF pouze prostřednictvím Portálu farmáře.
 

 

Výzva potenciálním žadatelům o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013

 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství sděluje všem potenciálním žadatelům o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, že počínaje 8. kolem příjmu Žádostí o dotaci, které bude otevřeno počátkem února 2011, budou tyto Žádosti přijímány SZIF pouze prostřednictvím Portálu farmáře. Tento postup bude platný pro všechna opatření OP Rybářství 2007 – 2013.

 

Doporučujeme proto všem subjektům, které uvažují o zaregistrování Žádosti o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, které dosud nejsou na Portálu farmáře zaregistrovány, aby tak v co nejkratším možném termínu učinily. Předejdou tak možným problémům vzniklých v důsledku časové tísně žadatele v době těsně před podáváním Žádostí o dotaci pro 8. kolo OP Rybářství 2007 – 2013.

 

Podrobný postup při registraci na Portál farmáře je uveden na internetových stránkách SZIF www.szif.cz.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz