KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

U kulatého stolu zasedli chovatelé hospodářských zvířat

24/11/10

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Na kulatém stole k živočišné výrobě v pondělí zasypali chovatelé ministra Ivana Fuksu podněty od klecových chovů drůbeže, přes problematiku dlouhodobého poklesu v sektoru vepřového až po odbytová družstva, která by mohla prospět třeba chovatelům skotu. Do 15. prosince mají proběhnout jednání v jednotlivých pracovních skupinách pro přežvýkavce, prasata, drůbež a koně. Od nich pak ministr Fuksa očekává návrhy řešení konkrétních problémů, které dnes představili.

Další z kulatých stolů, které ministr zemědělství od svého nástupu svolává k různým resortním tématům, se věnoval živočišné výrobě a měl skutečně široký záběr. Proto byly ustaveny pracovní skupiny pro přežvýkavce, prasata, drůbež a koně, které by se mohly detailně věnovat specifickým problémům jednotlivých sektorů. Od popisu problémů chce ministr Fuksa co nejrychleji pokročit k návrhům konkrétních řešení. Ty očekává od jednotlivých skupin v druhé polovině prosince.

„Zmapovali jsme terén a popsali, kde nás především tlačí bota. Teď je ale třeba co nejrychleji určit, jaké problémy jsou řešitelné jakým způsobem, a tady očekávám konkrétní návrhy od samotných chovatelů, případně navázaných zpracovatelů. Někde pomůže třeba zjednodušení byrokracie, někde ministerská vyhláška, jinde to vyžaduje jednání v Bruselu a notifikaci u Evropské komise se standardními procedurami a termíny,“ vysvětluje ministr Fuksa. „Postupně se chci také s jednotlivými sektory seznamovat v praxi, abych měl co nejlepší představu, co který skutečně obnáší a kde je manévrovací prostor.“

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality