KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF dočasně zneviditelnil seznam příjemců dotací

15/11/10

Zdroj: www.szif.cz

 

Praha 10.11.2010 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) s okamžitou platností z technických důvodů dočasně zneviditelnil seznam příjemců dotací na své webové stránce, aby po dobu nezbytně nutnou provedl úpravy tohoto seznamu příjemců dotací v souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie.

Na základě rozsudku Soudního dvora EU jsou ode dne vyhlášení rozsudku, tj. od 09.11.2010 neplatná nařízení Rady a Komise (ES), která vyžadují zveřejňování osobních údajů příjemců dotací z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a to pouze u fyzických osob. Účinnost není retroaktivní, tzn. údaje zveřejněné před rozsudkem mohou být zveřejněny. Rozsudkem není napadeno právo na informace o dotacích jako takových.

Zdroj: www.SZIF.cz

Zařazeno v Aktuality, SZIF