KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTSII Jihovýchod

02/11/10

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 29. října 2010 schváleno v NUTS II Jihovýchod 140 Žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí
 

 

Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 69.044.578,- Kč.

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle finančních prostředků jednotlivých MAS alokovaných na Výzvu. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 16 místních akčních skupin. Seznam schválených projektů MAS Partnerství venkova reg. číslo 08/005/41100/564/000133 bude zveřejněn dodatečně.

 

Informace ke stažení

Zdroj: SZIF