KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy

15/11/10

– 10. kolo – Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o

 

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 11. listopadu 2010 schváleno v NUTS II Střední Čechy u místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy reg. číslo 07/002/41100/120/000014 část žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2.

Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 7.352.169,- Kč.

Vzhledem k tomu, že v řešení zůstává projekt žadatele Klobuky v Čechách o.s., proběhlo schválení pouze u části žádostí vybraných Výběrovou komisí MAS. Další schválené projekty do výše celkové alokace určené na výzvu budou zveřejněny po dořešení odvolání.

 

Více informací

Zdroj: www.SZIF.cz