KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod 

05/11/10

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 3. listopadu 2010 schváleno v NUTS II Severovýchod 186 Žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 74.369.375,- Kč.
 

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle finančních prostředků jednotlivých MAS alokovaných na Výzvu. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 17 místních akčních skupin. Seznam schválených projektů MAS "Přiďte pobejt!"o.s. reg. číslo 07/002/41100/451/000043 a MAS Otevřené zahrady Jičínska reg. číslo 08/005/41100/452/000149 bude zveřejněn dodatečně.

 

Více informací

Zdroj: www.SZIF.cz