KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad  

05/11/10

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 2. listopadu 2010 v NUTS II Jihozápad schváleno 172 Žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 84.193.766,- Kč.

 

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle alokovaných finančních prostředků jednotlivých MAS. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 17 místních akčních skupin.

 

Informace ke stažení

 

Zdroj: www.SZIF.cz