KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

02/11/10

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 27. října 2010 schváleno 85 Žádostí o dotaci v rámci 9. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 57.580.321,- Kč.

 

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle alokovaných finančních prostředků jednotlivých MAS. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 8 místních akčních skupin v rámci NUTS 2 Moravskoslezsko.

 

Informace ke stažení

Zdroj: www.SZIF.cz