KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci v rámci desátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – osa I

05/11/10

Státní zemědělský intervenční fond dne 4.11.2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci desátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – osa I.

 

Opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Počet schválených žádostí 136 v celkové výši podpory 566.815.549,- Kč. Hranice pro schválení Žádosti o  dotaci byla na 60 bodech – u Žádostí o dotaci, které obdržely 60 bodů dále rozhodoval datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci – rozhodným datem a časem zaregistrování Žádosti o dotaci byl datum 29.6.2010 a čas 07:31:41.

Podopatření I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

Počet schválených žádostí 11 v celkové výši podpory 212.962.685,- Kč. Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla na 77 bodech.

Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

Počet schválených žádostí 104 v celkové výši podpory 73.760.309,- Kč. Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla na 14 bodech – u Žádostí o dotaci, které obdržely 14 bodů dále rozhodoval datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci – rozhodným datem a časem zaregistrování Žádosti o dotaci byl datum 21.6.2010 a čas 14:07:33.

 

Další informace

Zdroj: www.SZIF.cz