KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci v rámci desátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření

05/11/10

Schválené Žádosti o dotaci v rámci desátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu

 

 

Státní zemědělský intervenční fond dne 4.11.2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci desátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu.

Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

Počet schválených žádostí 40 v celkové výši podpory 43.599.121,- Kč – schváleny všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti.

záměr b) ubytování, sport

Počet schválených žádostí 102 v celkové výši podpory 425.196.629,- Kč. Hranice pro schválení Žádostí o dotaci byla na 75 bodech – u Žádostí o dotaci, které obdržely 75 bodů dále rozhodoval datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci – rozhodným datem a časem zaregistrování Žádosti o dotaci byl datum 30.6.2010 a čas 8:48:17.

 

Další informace

Zdroj: www.SZIF.cz