KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 10. kolo příjmu žádosti

25/11/10

Zdroj: www.szif.cz

 

Státní zemědělský intervenční fond dne 19.11.2010 obdržel celkovou částku závazkování opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce na 10.kolo příjmu žádostí PRV, na základě které schválil 14 Žádostí o dotaci v celkové výši podpory 47.644.580,- Kč. Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla na 23 bodech.

 

V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí v rámci záměru a) a b). Žádosti jsou seřazeny dle registračního čísla žádosti, pod každou koordinační místní akční skupinou „KMAS“ jsou řazeny všechny partnerské místní akční skupiny „PMAS“ daného projektu, vždy s uvedením místa realizace projektu (NUTS 3) resp. státu a výše požadované podpory na svou část projektu.

 

Další informace

Zdroj: www.SZIF.cz