KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka – konference BIOENERGIE 2010 (biomasa, bioplyn, Biopaliva) – 8. 12.2010 – Praha

30/11/10

Zdroj: B.I.D. services s.r.o.

Dobrý den,

šestý ročník konference BIOENERGIE 2010 (Biomasa, Bioplyn, Biopaliva),  se uskuteční již příští týden – 8. prosince 2010 v pražském hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6.

Program konference:

 • Význam biomasy jakožto obnovitelného zdroje energie
  Ing. Marek Světlík
  , Ministerstvo zemědělství – vedoucí oddělení OZE a enviromentálních strategií
 • Podpora výroby energie z biomasy a bioplynu z hlediska ERÚ
  Ing. Rostislav Krejcar
  , Energetický regulační úřad
 • Zkušenosti s provozem největšího kotle na biomasu v ČR, využití nových typů nedřevní biomasy v teplárenství
  Ing. Jiří Holoubek
  , Plzeňská teplárenská – obchodně technický ředitel
 • Současná situace na trhu s biomasou v teplárenství a papírenském průmyslu
  Ing. Jan Vondráš
  , jednatel, Invicta Bohemica
 • Moderní trendy v oblasti rychlerostoucích dřevin
  Ing. Jan Weger
  , Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Hospodářský význam energetických plodin
  Ing. Vlasta Petříková, DrSc.
  , CZBIOM
 • Představení inovativního kotle, spalujícího všechny druhy pelet + praktická ukázka
  zástupce společnosti Sandex, s.r.o.
 • Bioplyn v Evropě a jeho úloha v naplňování cílů roku 2020
  Ing. Jan Štambaský Ph.D.
  , European Biogas Association – Executive Board Member
 • Aktuální situace v připojování bioplynových stanic k energetickým distribučním soustavám
  Ing. Jan Matějka
  , místopředseda České bioplynové asociace o.s.
 • Využití tepla z výroby bioplynu pro vytápění lázní a obytných domů v Třeboni
  Ing. Miroslav Kajan
  , BIOPLYN Třeboň spol. s r.o.
 • Možnosti získání dotací s OP podnikání a inovace
  Ing. František Bečvařík
  , agentura Czechinvest – vedoucí oddělení energetických programů
 • Financování projektů bioplynových stanic Komerční bankou
  Ing. Petr Laník
  , Komerční banka a.s. – vedoucí segmentového a produktového řízení
 • Udržitelnost biopaliv, biopaliva druhé a třetí generace
  Ing. Petr Jevič, CSc.
  , Výzkumný ústav zemědělské techniky

Na 9. prosince je pro účastníky připravena odborná exkurze v teplárně ve Žluticích (teplárna, která spaluje slaměné balíky), teplárně v Plzni (největší kotel na dřevní biomasu v ČR) a bioplynové stanici ve Žluticích (využívá odpadního tepla k sušení ovoce).

Přijďte diskutovat se zástupci relevantních institucí a dodavatelů ovlivňujících Vaše podnikání.

Bližší informace o konferenci a možnost registrace naleznete zde.

S pozdravem

Lukáš Kosina
B.I.D. services s.r.o.
Milíčova 20
130 00 Prague 3
Czech Republic
Tel +420 222 782 065

lukas.kosina@bids.cz

Zařazeno v Pozvánky