KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

16/11/10

Stanovení sazby Dojnice 2010

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Platba na krávy chované v systému
s tržní produkcí mléka (Dojnice) 2010
, byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši
2 444,40 Kč na 1 VDJ (1 dojnice = 1 VDJ).

Konečný termín pro výplatu dotace je 30. 6. 2011.

Zdroj: www.SZIF.cz