KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Operační program Rybářství 2007 – 2013

05/11/10

Upřesňující výklad č. 6

k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.4. Pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 záměr a) Testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích platných pro:

 

a) 4. kolo příjmu Žádostí o dotaci – Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.4. Pilotní projekty OP Rybářství 2007 – 2013 č.j. 15108/2009-10000, příloha 3 Bodovací kritéria, vysvětlující poznámka 3)

 

b) 7. kolo příjmu Žádostí o dotaci – Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.4. Pilotní projekty OP Rybářství 2007 – 2013 č.j. 19469/2010-10000, příloha 2 Bodovací kritéria, vysvětlující poznámka 3):

Bodovací kritérium č. 3 „Pilotní projekt je realizován po dobu do 1 roku“ ve 4. kole příjmu Žádostí o dotaci, resp. „Pilotní projekt je realizován do 31.12. roku následujícího po vydání Rozhodnutí“ v 7. kole příjmu Žádostí o dotaci znamená, že realizace projektu musí být ukončená předložením Žádosti o platbu nejpozději do 31.12. roku následujícího po vydání Rozhodnutí, termín uvedený na str. A2 Žádosti o dotaci je pouze orientační a není závazný.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz