KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové nastavení Společné zemědělské politiky má být férovější a jednodušší

12/11/10

Zdroj: MZe

 

Před zveřejněním oficiálních návrhů Evropské komise k budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU 17. listopadu se začínají rýsovat koalice formované k efektivnímu k vyjednávání. Ministři zemědělství Visegradské skupiny spolu s protějšky z Rumunska a Bulharska projednávali společný postup v pondělí a v úterý v Bratislavě.

 

Koordinovaný postup při vyjednávání má za cíl dosáhnout skutečné reformy této politiky a nastoleni spravedlivých podmínek pro zemědělce v celé EU.

 

Společná zemědělská politika Evropské unie by měla být jednoduchá, spravedlivá, tržně orientovaná a udržitelná. Vyplývá to z deklarace, kterou dnes podepsali zástupci zemí Visegrádské čtyřky (V4), Bulharska a Rumunska. Mladší členové unie chtějí mimo jiné prosadit, aby původní země EU nadále nemohly dotovat farmáře z vlastních národních zdrojů nad rámec společné politiky. Stejné priority si už od svého nástupu vytyčil ministr Ivan Fuksa, který vedl českou delegaci na jednání. Ministři zemědělství Visegradské skupiny spolu s protějšky z Rumunska a Bulharska projednávali společný postup při nadcházejících jednáních o reformách SZP. Koordinovaný postup má za cíl dosáhnout skutečné reformy této politiky a nastolení spravedlivých podmínek pro zemědělce v celé EU.

 

"Naše názory na budoucnost Společné zemědělské politiky se v mnohém shodují s názory zemí V4 i Bulharska a Rumunska. Tam, kde se rozcházejí, vedeme intenzivní diskusi. Máme mnoho společných zájmů, a podporujeme proto společný postup při jejich prosazování,“ říká k ministerské schůzce ministr Fuksa. „Shoda jednoznačně panuje na tom, že budoucí SZP musí byt spravedlivá, transparentní a jednoduchá.“ Noví členové EU usilují o to, aby se zavedla objektivní kritéria pro rozdělování evropských peněz pro farmáře. Je zřejmé, že zásadní boj při novém přerozdělování přímých plateb proběhne hlavně o vyrovnávání rozdílů mezi členskými státy. Současné nastavení systému je také příliš komplikované a zbyrokratizované. "Své postoje delegace bez výjimky potvrdily podpisem deklarace, která shrnuje hlavní principy, o nichž panuje názorová shoda", dodává k tomu náměstek pro Společnou zemědělskou politiku Juraj Chmiel.

 

Srovnat podmínky zemědělců napříč EU je podle ministra Fuksy možné také harmonizací právních předpisů a jejich jednotnou vymahatelností v členských státech nebo zjednodušováním administrativy. Zemědělství už dávno neznamená výhradně produkci potravin, ale také tvorbu a péči o krajinu, ochranu před povodněmi, reakce na změny klimatu, udržitelné hospodaření s vodou a půdou, ochranu životního prostředí nebo rozvoj venkovských oblastí. A v tomto slova smyslu je podle ministra Fuksy politikou všech, ne pouze zemědělců. „K tomu, aby mohla všechny tyto novodobé funkce plnit, potřebuje také účinné nástroje a odpovídající moderní strukturu,“ říká ministr Fuksa. „Velkým tématem je ale také efektivita a konkurenceschopnost evropské zemědělské produkce na světových trzích,“ dodává ministr.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz,

Zařazeno v Aktuality