KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na zboží musí být podle Evropského parlamentu jasně uvedeno, odkud pochází  

01/11/10

Na zboží, které se do Evropské unie dováží ze třetích zemí, musí být podle europoslanců jasně uvedeno, odkud tyto výrobky pocházejí, aby se spotřebitelé mohli snadněji rozhodovat. V usnesení, které dnes schválil celý parlament, požadují také sjednocení postihů za porušení těchto pravidel a nabízejí možnost označovat výrobky jednotně anglickým nápisem made in… ve všech státech EU.
 

S výjimkou některých zvláštních zemědělských produktů dnes Evropská unie nemá jednotná pravidla na to, které výrobky ze třetích zemí označovat a jak (i když řada firem tak už dnes dobrovolně činí).

Tuto situaci by mělo vyřešit nařízení, které dnes podpořil Evropský parlament. Jak totiž v rozpravě před hlasováním upozornila zpravodajka návrhu Cristiana Muscardini (EPP, IT), nedostatečné nebo zavádějící označení už v minulosti vedlo ke zdravotním komplikacím, padělání a nekalé konkurenci. Kromě toho poslanci upozorňují, že v důsledku rozdílných pravidel v jednotlivých státech vyvážejí třetí země své výrobky spíše do těch zemí, jejichž podmínky jsou pro ně nejvýhodnější.

Pozici Evropského parlamentu dnes při hlasování podpořilo 525 poslanců, 49 bylo proti a 44 se hlasování zdrželo.

 

Působnost nařízení

Díky tomuto nařízení se podle europoslanců budou moci spotřebitelé snadněji rozhodovat, který výrobek si zakoupit. Zdůrazňují přitom, že toto nařízení se netýká potravin a výrobků z ryb (jejich označování už upravují jiné předpisy), ani zboží, které pochází ze zemí EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska či Turecka.

Nová pravidla by se tak měla vztahovat jen na výrobky dovážené ze třetích zemí a určené pro koncové uživatele. Povinně by tak měl být označován původ například oblečení, textilu, obuvi, farmaceutických výrobků, nábytku nebo pracovního nářadí. Evropská komise bude moci v budoucnu tento seznam dále rozšířit – ovšem pouze za předpokladu, že nařízení schválí Evropský parlament i Rada ministrů.

 

Vyrobeno v…, nebo také made in…

Dovážené zboží by mělo být označováno slovy vyrobeno v… a názvem konkrétní země původu. Tento nápis by měl být podle europoslanců uveden buď v jakémkoli úředním jazyce EU, který je pro konečného spotřebitele v dané zemi, "kde bude zboží uvedeno na trh, snadno srozumitelný". Kromě toho by ale podle nich mělo být možné označovat zboží ve všech zemích jednotným anglickým nápisem made in… doplněným o název konkrétní země původu, který by byl také v angličtině.

 

Označený musí být nejen obal, ale i samotný výrobek

Původ výrobku by měl být povinně uveden nejen na obalu, ale i na výrobku samotném. Výjimkou by měly být případy, kdy by toto označení nebylo "z technických či obchodních důvodů" možné.

 

Jednotné postihy

Poslanci trvají také na tom, aby pro případ porušení tohoto nařízení navrhla Evropská komise minimální společné sankce. Ty totiž v jejím původním návrhu chybí. Jen tak bude podle poslanců možné zajistit rovnoměrné uplatňování těchto pravidel po celé EU.

 

Vstup v platnost

Evropská komise přišla s tímto návrhem nařízení už v roce 2005. Některé státy jej ale od té doby blokují v Radě ministrů.

Poté, co povinné označování původu zboží dnes schválil Evropský parlament, se k němu budou muset vyjádřit členské státy v Radě ministrů. Pokud ho schválí, budou mít členské státy rok na to, aby se novým pravidlům přizpůsobily.

Podle pozměňovacího návrhu, který dnes poslanci schválili, má ale platnost nařízení po pěti letech vypršet. Na tom, zda tomu tak opravdu bude, by se měl rok předtím opět dohodnout parlament společně s Radou ministrů.

 

REF.: 20101020IPR89448  Vnější/mezinárodní obchod: 21-10-2010

Zdroj: www.europarl.europa.eu/cs