KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na krajinné prvky uvnitř půdního bloku je možné nově čerpat podporu

05/11/10

Zemědělci, kterým budou prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé podpory z EU vázané na plochu (např. přímé platby, platby LFA, agro-environmentální opatření). Tato možnost se vztahuje na krajinné prvky ležící uvnitř půdního bloku.
 

 

„Na podzim loňského roku nabyla účinnost novela zákona o zemědělství, která mimo jiné zavádí evidenci krajinných prvků a umožňuje poskytnutí podpory na plochu vnitřních krajinných prvků,“ sdělil náměstek ministra zemědělství Jiří Urban a dodal: „Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků následně na zemědělské půdě definuje šest krajinných prvků – meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny.“

V souladu s těmito předpisy mají zemědělci možnost ve spolupráci s místně příslušnými pracovišti agentur pro zemědělství a venkov tyto krajinné prvky evidovat. Vnitřní krajinné prvky, které byly dosud z půdních bloků „vykresleny“ (tzn. na jejich plochu uživatel nepobíral žádnou podporu), se následně stanou součástí půdního bloku.

„Krajinné prvky hrají v zemědělské krajině významnou stabilizační roli. Jejich dlouhodobý úbytek je však alarmující Pevně proto věříme, že tato změna v systému vyplácení podpor přispěje k jejich výraznější ochraně,“ komentuje změny náměstek ministra Jiří Urban.

Každému evidovanému prvku bude v evidenci využití půdy (LPIS) přiřazeno identifikační číslo, druh, příslušnost k půdnímu bloku, výměra, vlastník, uživatel a zařazení do katastrálního území. Veškeré informace o evidovaných krajinných prvcích budou dostupné u příslušných AZV nebo na veřejně přístupné verzi Portálu farmáře.

MZe ČR, 2.11.2010

 

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF