KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kritika návrhu změny GAP po roce 2013

10/11/10

Němečtí experti na odborném fóru VDL vyjádřili obavy mj. z nárůstu byrokratické zátěže v souvislosti se změnou GAP.

 

Berlín – Na zasedání německého profesního sdružení Agrar, Ernährung, Umwelt (VDL) v Berlíně kritizoval profesor Michael Schmitz z univerzity v Gießenu plánované rozštěpení přímých plateb.

 
Obtížné předpisy a více byrokracie očekává profesor Michael Schmitz, vědecký rada Spolkového ministerstva zemědělství v případě, že opravdu dojde podle návrhu EK k rozštěpení přímých plateb. Evropská komise plánuje rozdělení plateb na základní prémie, ekologické příplatky a nadále kofinancované vyrovnávací platby. Kromě toho odmítá tento expert i plánované zavedení horní hranice u základní prémie pro velké farmy a minimální platby pro malé farmy.

 
Aktuální politické struktury se nyní zabývají pouze návrhy předloženými Evropskou komisí k budoucí společné zemědělské politice (GAP), šance na další vývoj ve směřování GAP očividně nebyly využity. Tak by měly podle návrhu Komise zůstat v členských státech v platnosti vázané prémie i po roce 2013.

 
Obavy z návratu podpor vázaných na produkci

 
Odmítnutí přerozdělování

 
Viceprezident Německého svazu zemědělců (DBV) Udo Folgart si je jist, že nové komplikované prémie za šetrnost k životnímu prostředí by především přinesly větší byrokratickou zátěž. Posílení konkurenceschopnosti farem naproti tomu v návrhu přišlo zkrátka.

 
Finanční situace zemí je problematická

Pouze moderní s výkonné farmy by ale mohly zvládnou ekologické a ekonomické problémy, podtrhl prezident Zemského svazu zemědělců Braniborska (LBV). Navrhované vysoké produkční standardy při současném otevření trhů budou muset být honorovány mnohem výrazněji. Návrhy, které by mohly eliminovat velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU dosud chybí. S možným přerozdělováním by se zhoršila pozice Německa i jako netto plátce. Vyrovnávací platby jsou díky napjaté finanční situaci jednotlivých členských zemí pro úspěšné kofinancování stále ohrožujícím faktorem.

 
Mehr Bürokratie durch Agrarreform erwartet www.agrarheute.com

Zdroj: www.agronavigator.cz

Tvrdá jednání očekává Seegers ohledně financování budoucí zemědělské politiky. Před možným přerozdělením finančních prostředků by měla být nejdříve ujasněna celková částka. Jednotné platby na plochu v EU nepřicházejí v úvahu, protože by vedly k výraznému narušení domácích trhů. Seegers přivítal, že je dosud v návrhu EK plánováno pouze postupné sbližování prémií v jednotlivých členských státech. I generální tajemník německého svazu Raiffeisenverband (DRV) dr. Volker Petersen upozornil na závažné dopady přerozdělování, tzv. „flatrate“ (paušalizaci). Zejména v nových členských státech jsou dosud přímé platby na relativně nízké úrovni a budou se zvyšovat. Německo naproti tomu musí počítat s jejich snížením. Dr. Theodor Seegers ze Spolkového ministerstva zemědělství poukázal na to, že by s „oživením“ přímých plateb došlo k větší regionalizaci a platby by mohly být opět vázány na produkci. Výše uvedené omezení plateb pro velké farmy by bylo v rozporu s cíly GAP, podle nichž je rozhodující výkonnost zemědělství a ne to, kdo ji dosáhne.

Zařazeno v Aktuality