KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje  

16/11/10

Zdroj: MZe

Valašská obec Francova Lhota ze Zlínského kraje získala ocenění Oranžová stuha České republiky 2010 v rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení proběhlo v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze. Ocenění převzal z rukou ministra zemědělství Ivana Fuksy bývalý starosta obce pan Karel Matůš, za jehož působení obec ocenění získala. 

 

Obec dostala ocenění za vytváření podmínek pro plnohodnotný život na venkově v součinnosti místní samosprávy a zemědělských subjektů. Ocenění je spojeno s finanční odměnou až do výše 800 tisíc korun.

 

Letošní ročník soutěže Vesnice roku byl rekordní, do soutěže se přihlásilo 361 obcí a ocenění Oranžová stuha bylo uděleno ve všech třinácti krajích. Celorepublikového  vítěze následně vybrala celostátní hodnotitelská komise.

 

Ocenění Oranžová stuha se udělovalo letos již počtvrté, již čtyři roky je Ministerstvo zemědělství jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku a má ve své gesci udělování ocenění Oranžová stuha. Soutěž probíhá na dvou úrovních, nejprve se ocenění udílí na krajské úrovni, poté na celostátní. Třinácti obcím, které uspěly v krajských kolech a dostaly se tak do celostátního kola, náleží šek do výše 600 tisíc korun českých a celorepublikový vítěz získá šek do výše 800 tisíc korun českých.

 

„Podpora rozvoje venkova je klíčovým úkolem ministerstva zemědělství. Sám říkám, že se cítím být víc ministrem venkova, než výhradně zemědělství. Podporuji a budu podporovat dobré příklady toho, kde funguje partnerství mezi zemědělci a obcemi, kde společně rozvíjí venkovský prostor jako celek a vytvářejí z něj ještě lepší místo pro život,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa. 

 

Obec Francova Lhota jednoznačně prokázala, že spolupráce zemědělských subjektů
a místních organizací s obcí je na vynikající úrovni. Komplexní spolupráce funguje ve všech hodnocených oblastech: při péči o krajinu a veřejná prostranství v obci, při propagaci místních produktů a jejich marketingu – vítěz soutěže Perla Zlínska, v oblasti využití netradičních zdrojů energie či dalších nezemědělských aktivitách. Komisi ve Francově Lhotě zaujala nejen vzorná spolupráce zemědělských podnikatelů s obcí, ale i jednota mezi zemědělskými subjekty a také velké množství mladých farmářů, kteří navazují na tradice svých předků. Podle hodnocení komise bylo v obci patrné, že samosprávě, místním spolkům, zemědělcům, živnostníkům i všem občanům jde o jednu společnou věc – vytvořit si prostředí, ve kterém se jim bude krásně žít, a budou hrdí na to, v jakém stavu předají vesnici a okolní krajinu dalším generacím.

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova