KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2

16/11/10

Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod   – 10. kolo

 

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 11. listopadu 2010 schváleno v NUTS II Severovýchod 205 Žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 82.562.435,- Kč.
Specifikace žádostí schválených k 3. listopadu 2010 byla zveřejněna v předchozí zprávě. Jedná se o 186 Žádostí o dotaci v celkové výši podpory 74.369.375,- Kč. Zbývající Žádosti byly schváleny k 11. 11. 2010. Jedná se o 19 Žádostí o dotaci v celkové výši podpory 8.193.060,- Kč.

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle finančních prostředků jednotlivých MAS alokovaných na Výzvu. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 2 místních akčních skupin: MAS "Přiďte pobejt!"o.s.; reg. číslo 07/002/41100/451/000043 a MAS Otevřené zahrady Jičínska; reg. číslo 08/005/41100/452/000149. V rámci 10. Kola se jedná o poslední schválené Žádosti opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v NUTS II Severovýchod.

Na dalších stránkách uvádíme specifikaci schválených žádostí za jednotlivé MAS. U každé žádosti je uvedeno i zaměření příslušné Fiche, na základě které byl projekt podán (Hlavní opatření Fiche).

Zdroj: www.