KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bezpečnost potravin: vejce

10/11/10

Zdroj: www.szpi.cz

 

Kvalitní vejce má čistou, nepoškozenou a neporušenou skořápku. Skořápka nesmí být naprasklá, nebo dokonce rozbitá, znečištěná trusem, peřím, ani vaječným obsahem. Žloutek by měl být žlutý a pevný, bílek by se neměl roztékat. Vejce musí mít předepsanou hmotnost pro uvedenou hmotnostní třídu. Žloutky ani bílky by neměly obsahovat cizí tělíska, např. krevní skvrny či masové skvrny.

 

Volské oko, majonézu, sníh, vejce na hniličku si dělejte jen ze zaručeně čerstvých vajec, o kterých víte, odkud pocházejí. Za čerstvá se považují vejce prvních devět dnů po snášce. Ta není obvykle na obale uvedena, ale musíte si ji spočítat: od data trvanlivosti odečtete 28 dní. Od desátého dne vejce používejte k vaření a pečení.

 

Vejce musí být od výrobce až po prodej konečnému spotřebiteli uchovávána v suchu, chráněna před sluncem a skladována a přepravována při nekolísavé teplotě prostředí v rozmezí nejméně plus 5 °C a nejvýše plus 18 °C.

 

Čerstvá vejce lze prodávat nejpozději 7 dnů před uplynutím data minimální trvanlivosti. Některá vejce ale mohou ztratit čerstvost během přepravy  nebo při nevhodném skladování v nevyhovujících teplotních podmínkách i v polovině doby záruky. Se ztrátou čerstvosti se zvyšují zdravotní rizika. 

 

Vejce se nemusí prodávat jen v krabičkách po šesti, deseti, či dvanácti kusech. Lze koupit i menší množství vajec, která vám prodavačka zabalí do sáčku. Přímo na skořápce musí být razítko s označením původu a u nabídky zase datum minimální spotřeby a velikostní třída.

 

Barva žloutku má především estetický význam. Tmavší žloutky dodávají pokrmu lepší barvu. O tom, zda budou světlé, nebo tmavé, rozhoduje krmivo. Slepice, která se pase, získá rozhodující barviva -xantofyly – z trávy nebo z vojtěšky. Ale i ve velkochovech, kde slepice nemá přístup k zelenému krmivu, je možné barvu žloutku ovlivnit správně nakombinovanou krmnou směsí.

 

Vejce patří k mikrobiologicky rizikovým potravinám kvůli mikroorganismům, jako je např. salmonela. Důležité je vejce důkladně tepelně upravit, což znamená ohřát je alespoň na 70 °C. Trochu rizikovější mohou být vejce uvařená na měkko nebo volská oka, neboť mají vnitřní teplotu jen kolem 45 stupňů. Nejvíce salmonel ale najdeme na skořápce vejce od infikované slepice. Je proto důležité si při manipulaci s vejci důkladně omývat ruce.

 

Země původu není objektivním vodítkem pro výběr vajec. Vždy záleží na konkrétním případu. Česká i zahraniční vejce mohou být kvalitní i nekvalitní.

 

Více informací můžete najít na  webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).

Zdroj: www.SZPI.cz, 8.11.2010