KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna validací při hlášení přirozené plemenitby – portál farmáře

19/10/10

Zdroj: MZE

V rámci zpracování hlášení evidence přirozené plemenitby dochází ke změně validačních pravidel. Změny se týkají omezení hlášení přirozené plemenitby jen na licencovaného býka a býka s platnou ušní známkou nebo známkou, která je v ÚRP formálně správně uvedena. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

  1. Hlášení přirozené plemenitby bude odmítnuto pokud býk, ke kterému je hlášena PP, není „licencovaný“. Za „Licencovaného“ býka v ÚRP se považuje takový býk, který má již přidělenu alfabetickou linii.
  2. Hlášení přirozené plemenitby bude odmítnuto pokud býk, ke kterému je hlášena PP není  „evidován v ÚE “. Za býka „evidovaného v ÚE“ se považuje býk s platnou ušní známkou – tj. známkou, která je ve formálně správném tvaru a současně taková ÚZ existuje v ústřední evidenci. Kromě býků evidovaných v ÚE zůstává možnost hlásit PP k býkům s hodnotou „000000000000“ v ušní známce (jedná se zejména o univerzální býky určené pro evidenci harémového chovu např. AAP-998, apod.).

Současně budou obě omezení zapracována do Evidence přirozené plemenitby v aplikaci Registru zvířat.

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC