KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádost o prodloužení klecového chovu nosnic

13/10/10

Z důvodu neschopnosti v časovém limitu dostát požadavku Komise EU na ukončení klecového chovu nosnic k 1.1. 2012, požadují 4 členské státy jeho prodloužení.

 

Čtyři členské státy EU oznámily, že nebudou včas schopné ukončit chov nosnic v klecích a přejít na ohleduplnější systémy chovu. Evropská Komise ale na dodržení časového plánu trvá.

 
Španělsko, Francie, Itálie a Polsko na začátku října sdělily Komisi EU, že se jim nepodaří dodržet lhůtu ukončení klecového chovu nosnic, která byla stanovena na 1. ledna roku 2012. Podle názoru expertů 20 až 25 procent francouzských výrobců do roku 2012 nebude schopno dostát této povinnosti, jak uvedl portál agrarzeitung.de. Španělé oznámili, že se jim podaří splnit požadované úkoly až za čtyři roky. Itálie a Polsko sice žádná čísla neuvedly, ale zřetelně prohlásily, že lhůtu také nemohou dodržet. Polsko požaduje prodloužení lhůty na zákaz klecových chovů z roku 2012 na rok 2017. V opačném případě by podle nich došlo k ohrožení existence polských výrobců drůbeže a vajec.

Vier EU-Staaten fordern Verlängerung für Käfighaltung www.animal-health-online.de

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny