KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění SVS ČR pro zpracovatele drůbežího masa 

13/10/10

Státní veterinární správa upozorňuje ty, kdo přímo manipulují s drůbežím masem, tj. ty, kdo je porcují, balí, apod., aby dbali zásad hygieny a biologické bezpečnosti.

 

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR prohloubila Státní veterinární správa ČR veterinární kontroly drůbežího masa v místech určení, zejména v jatkách, porcovnách, logistických centrech maloobchodních řetězců a zpracovnách. Veterinární kontroly prověřují dokumentaci, značení suroviny i výrobků, podmínky dodržování chladicího řetězce, a v poslední řadě i odebírají vzorky k laboratornímu vyšetření, například na stanovení obsahu vody, cizorodých látek a i patogenních mikroorganismů.

V uplynulém týdnu bylo prověřeno 79 vzorků drůbežího masa uváděného na trh v ČR. U dvou vzorků byla zachycena Salmonella enteritidis, která může být člověku za určitých okolností nebezpečná. Potenciální nebezpečí by se mohlo týkat právě lidí, kteří by s takovýmto kontaminovaným masem přímo manipulovali a nedbali by hygienických zásad. To znamená především zaměstnanců jatek, porcoven, či zpracoven.

V domácnosti je třeba používat jiné nástroje na maso a jiné na syrové potraviny a maso řádně tepelně zpracovat. Nicméně Státní veterinární správa ČR na tento, sice ojedinělý případ, upozorňuje jak dotyčné zpracovatele, tak výrobce (šlo o chlazené drůbeží maso z Polska, firmy STORTEBOOM HAMROL Sp.zo.o. 62-066 Granowo Kotowo 1a, veterinární schvalovací číslo  PL 30053903 WE), krajské veterinární správy, i hlavního hygienika ČR.

Pro zpracovatele každé takovéto zjištění znamená zpracovat potenciálně kontaminovanou surovinu odděleně od ostatních potravin a po jejím zpracování a před začátkem dalších činností provést čištění a dezinfekci prostorů a zařízení, následně provést kontrolní stěry, aby bylo možné se přesvědčit o účinnosti sanitace, a tyto výsledky stěrů předložit místně příslušné krajské veterinární správě. Tyto kroky jsou v souladu s ustanoveními týkajícími se bezpečnosti potravin a vyplývají z nařízení č. 178/2004, zejména článku 14.

Při konzumaci tepelně opracovaného drůbežího masa nehrozí spotřebitelům žádné nebezpečí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz