KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele v rámci opatření I.3.4. – 11.kolo příjmu žádostí

08/10/10

V rámci aktualizace Pravidel pro žadatele (část B) pro 11.kolo PRV u opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb byla provedena úprava v kapitole 4. Druh a výše dotace – „Dotace za provedené poradenské služby bude poskytována maximálně ve výši 1500 € (cca 40 tis. Kč) dle kurzu stanoveného v souladu s čl. 7 nařízení Komise (ES) 1913/2006,

 

 

tj. celková výše přiznané dotace bude přepočtena kurzem ECB (Evropské centrální banky) k 1. lednu roku, kdy bude schválena Žádost o proplacení výdajů projektu (maximálně však do výše uvedené v Dohodě)“.

Celá informace ke stažení

Zdroj: SZIF