KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko MZe: Pozice k budoucí podobě Společné zemědělské politiky

21/10/10

Zdroj: MZe

 

Pozice k budoucí podobě Společné zemědělské politiky je dokument, na jehož znění panuje shoda s nevládními organizacemi a akademickou sférou. Především jde však stále o materiál pracovní, který právě v úterý odpoledne projednával vládní Výbor pro EU a který bude předmětem příštích kulatých stolů k problematice EU, jež pravidelně organizuje ministr Fuksa, i dalších pracovních diskuzí.

 

Ostré reakce se tedy míjejí účinkem, když komentují materiál, který se dále upravuje a aktualizuje, a navíc údajně opomíjené oblasti v sobě obsahuje a zabývá se jimi.

Pozice ČR  k budoucí SZP obsahuje všechna témata zmíněná v doporučení Zemědělského svazu, logicky kromě vztahu k národním dotacím. Stanovisko odborů musí Mze odmítnout. Kritika se nezakládá na znalosti jednání. Na kulatém stole zastupoval zaměstnance v zemědělství Zemědělský svaz a jeho stanovisko pozici Ministerstva podpořilo. Jde stále o pracovní materiál, jehož plné zveřejnění by oslabilo pozici ČR  pro vyjednávání ještě před zveřejněním oficiálního dokumentu Evropské Komise, které se předpokládá 17. listopadu. Příští týden by měl být materiál schvalován VEU na vládní úrovni.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 19. 10. 2010

Zařazeno v Aktuality