KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I  

19/10/10

Pozemkové úpravy

Státní zemědělský intervenční fond dne 13.10.2010 schválil 116 Žádostí o dotaci v rámci sedmého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.4. Pozemkové úpravy v celkové výši podpory 778.314.601,- Kč.

Hranice pro schválení Žádostí o dotaci byla na 71 bodech – u Žádostí o dotaci, které obdržely 71 bodů dále rozhodovala výše spolufinancování (dotace).

 

Tabulka ke stažení

Zdroj: SZIF