KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Produkce masa z klonovaných zvířat nebude

26/10/10

Komise EU chce legislativně zastavit produkci masa z klonovaných zvířat na příštích pět let.

 

Brusel/Berlín (EU) – Evropská Komise chce zpřísnit předpisy týkající se masa klonovaných zvířat a tím přispět na konto pochybností o ochraně zvířat.

 

Komisaři uvedli, že zvířecí klony nebude možné využít pro produkci potravin nejprve po dobu příštích pěti let. Také import potravin z klonovaných zvířat a využití klonovaných zvířat v chovu by mělo být zastaveno. Na rozhodovacím procesu se také spolupodílel Evropský parlament a Rada ministrů EU.
 

Klony k jiným účelům, např. k výrobě medikamentů a k výzkumným účelům, nebyly v rámci této iniciativy nijak dotčeny, zdůraznil komisař pro zdravotnictví a politiku spotřebitele John Dalli. Po uplynutí pěti let chce Komise toto opatření znovu prověřit.

 
Komise zvažuje rovněž zavedení systému zpětné dohledatelnosti, týkající se dovozů reprodukčního materiálu pro produkci klonů jakým jsou např. embrya a semeno.

 
Dánsko je v současné době jediným členským státem EU, který zakázal využití zvířecích klonů ke komerčním účelům na celém území. Některé třetí země naproti tomu používají klony k produkci plemenných zvířat. V současné době neexistují žádné vědecké poznatky, které by odůvodňovaly pochybnosti o bezpečnosti potravin z klonovaných zvířat nebo jejich potomků.

Předkládané opatření slouží k ochraně zvířat, nepřináší s sebou ale žádné zbytečné a neodůvodněné restrikce. Potraviny z klonů patří do oboru platnosti směrnice upravující Novel Food, která nyní bude projednávána na úrovni EU.

 
EU-Kommission will Produktion von Klonfleisch aussetzen [2010-10-19], www.animal-health-online.de

Zdroj: www.agronavigator.cz