KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nenechat dojnice rychle ulehnout

07/10/10

Dojnice, které po vydojení příliš rychle uléhají, jsou vystaveny až 7x vyššímu riziku vzniku mastitidy.

Pokud krávy po vydojení ulehnou příliš rychle, vystavují se zvýšenému riziku onemocnění zánětem vemene vyvolaném zárodky z vnějšího prostředí. Kanadští vědci si vytýčili za úkol objasnit, zda strategie krmení ovlivňuje dobu stání dojnic ve vazných stájích po dojení a zda má celková doba stání vliv na výskyt zánětů vemene. Na každé ze šesti farem s vazným ustájením bylo sledováno 15 dojnic. Každý třetí týden vědci odebírali plemenicím vzorky výdojků z jednotlivých čtvrtí vemene. Celkem byly od každé dojnice odebrány vzorky třikrát. Kromě toho bylo 7 dní před každý odběrem vzorků sledováno uléhání krav. V průběhu těchto týdnů bylo zjišťováno množství nadojeného mléka a měřen čas, který dojnice věnovaly příjmu krmiva.

 
Výsledky: Pokud dojnice dostávaly krmivo 30 až 60 minut po dojení, stály po dojení nejdéle. Nejkratší dobu krávy stály, pokud dostaly krmivo 30 minut před dojením. Krávy, které uléhaly teprve 40 až 60 minut po podojení byly vystaveny 1,4x nižšímu riziku, že onemocní zánětem vemene v porovnání s plemenicemi, které uléhaly dříve. V závislosti na délce stání po vydojení (v průběhu prvních 40 minut) bylo riziko onemocnění mléčné žlázy až 7,4x vyšší. Navzdory znalostem, že je možné ovlivnit délku stání dojnic po dojení, se vědci domnívají, že je nerealistické, že by bylo možné na jejich základě pro vazné stáje vyvinout strategii proti zánětům vemene.

Více informací je k dispozici na adrese www.journalofdairyscience.org Nicht zu schnell hinlegen lassen Dlz primus, 2010, č . 8, s. 20

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny