KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konkrétní pomoc pro povodněmi zasažené oblasti:

12/10/10

odklad splátek za půdu a snadnější nákup pozemků výše nad vodou

 

Odklad splátek kupní ceny nebo nájemného pozemku, refundace nákladů na úklid naplavenin nebo snadnější převod státních pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obcí a fyzických osob.

 

S konkrétní nabídkou pomoci přijeli ministr zemědělství Ivan Fuksa a ředitel pozemkového fondu Radim Zika za starosty obcí postižených srpnovými povodněmi do Frýdlantu. Město nebylo vybráno náhodně, velká voda tu totiž udeřila nejsilněji.

Po letošních ničivých povodních se řada lidí dostala do situace, kdy jejich obydlí byla úplně zničena nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů jako nezpůsobilá k bydlení určena k demolici. „Chci, aby lidé dostali pozemky ve vyšších polohách nad řekou náhradou za ty své v záplavových zónách,“ řekl ministr Ivan Fuksa už při své první návštěvě Liberecka v srpnu s tím, že považuje za rozumnější přesunout nemovitosti do výše položených území, místo obnovovat třeba už poněkolikáté vodou zničené nebo ohrožované stavby. Bytovou situaci v postižených oblastech je podle ministra třeba řešit urychleně. „Pozemkový fond umožní obcím i fyzickým osobám směnit či koupit pozemky pro novou výstavbu ve výše položených částech obce za cenu zemědělské půdy, a tím přispěje k obnově zničených regionů,“ upřesňuje ministr Fuksa svůj záměr.

 

„Po předložení veškerých náležitých dokladů uzavře Pozemkový fond ČR nájemní smlouvu s žadatelem, kterému byla v důsledku povodní odstraněna stavba, zároveň mu udělí souhlas se stavbou domu k bydlení na pozemku fondu,“ říká ředitel Pozemkového fondu ČR Radim Zika. Tato nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (max. 5 let) za nájemné ve výši 1 Kč/1 m2/1 rok. Po splnění zákonem stanovených podmínek pro převod, přistoupí Pozemkový fond ČR k uzavření převodní smlouvy a to za cenu zjištěnou dle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy.

 

Zemědělci postižení záplavami mohou zažádat o odklad splátek kupní ceny pozemku či nájemného od Pozemkového fondu až na jeden rok. Podmínkou je písemná žádost o odložení splátky kupní ceny. Žadatel musí být také evidován v seznamu subjektů postižených povodněmi, které zpracovalo Ministerstvo zemědělství ČR, a musí mít uzavřenou smlouvu o nákupu pozemku s Pozemkovým fondem nebo nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí uzavřenou před 1. 8. 2010.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Zařazeno v Aktuality