KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konference Chov prasat 2011 – 3.11.2010 – Jihlava

19/10/10

Zdroj: Svaz chovatelů prasat

 

Svaz chovatelů prasat

spolu se společností MEVET, výhradním distributorem výrobků firmy Merial

pořádají konferenci pro chovatele prasat a jejich veterinární lékaře

 

3. 11. 2010 v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy

 

zváni jsou nejen členové Svazu chovatelů prasat,

ale všichni chovatelé a jejich veterinární lékaři

 

Vložné je symbolické, registrace je z technických důvodů nutná.

 

Seminář se bude zabývat otázkami chovu prasat v kontextu komplexní zemědělské produkce a otázkou managementu zdraví stáda jako zdroje snižování nákladů. Účast a přednášky přislíbili renomovaní odborníci z Česka i zahraničí.

 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 22.10.2010 na adresu:
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
U Topíren 2
170 41 Praha 7

 

Přihlášku naleznete na www.schpcm.cz/dispatch.asp?ID=94

 

Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.

Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.

Případné dotazy na /fax: 220 875 832

M: 739 494 022; e-mail: tomy.jirasek@seznam.cz (MEVET)

 

Odborní garanti: Ing. Jan Stibal (SCHP)
MVDr. Tomáš Jirásek (MEVET)

M: 607 667 331 e-mail: stibal@schpcm.cz (SCHP) nebo

Zařazeno v Pozvánky