KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologické zemědělství v Evropě

26/10/10

Plochy ekologického zemědělství v Evropě v období 2000 až 2008 vzrostly zhruba o 40 %.

 

Plochy ekologického zemědělství v Evropě v rozmezí let 2000 až 2008 vzrostly zhruba o 40 %. Jak oznámila Evropská komise, z celkové plochy 7,6 mil. ha byla téměř polovina luk a pastvin, zatímco v „konvenční“ oblasti to byla necelá třetina. Na první pozici v Evropě podle ekologicky obhospodařovaných ploch je s 1,1 mil. ha Španělsko těsně následované Itálií (1,0 mil. ha) a Německem (0,9 mil. ha). Nejvíce ekologicky hospodařících podniků je v Rakousku (15 %).

DLG-Mitteilungen, 2010, č. 9, s. 7

Zdroj: www.agronavigator.cz