KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotační výzva – 7. kolo příjmu žádostí o dotaci z OP Rybářství  

22/10/10

Zahájení příjmu žádostí: 18.10.2010 Poslední možnost podání žádosti: 25.10.2010  13:00 Vyhlašovatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zahájení příjmu žádostí: 18.10.2010
Poslední možnost podání žádosti: 25.10.2010  13:00
Vyhlašovatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz

 

Tato výzva se týká následujících opatření a záměrů OP Rybářství:

 

  • 3.4. Pilotní projekty, záměr a) testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.
    Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 18.10.2010 do 25.10.2010 do 13 hodin na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Operačního programu Rybářství pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě v sekci Operační program Rybářství (v podsekcích pro příslušnou osu a opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Operační program Rybářství.

 

Související odkazy

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.4. záměr a) OP Rybářství  (PDF, 504 KB)

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz