KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čeští zemědělci si zaslouží férové podmínky

05/10/10

Zdroj: MZe

Budoucnost Společné zemědělské politiky po roce 2013 projednávali šéfové zemědělských resortů EU na neformálním zasedání rady v belgickém La Hulpe ve dnech 19-21. září. Českou delegaci vedl ministr zemědělství Ivan Fuksa, který na jednání vyslovil jednoznačnou podporu reformě SZP ve smyslu její modernizace a nastolení spravedlivějších podmínek.

 

Diskuzi ministrů podbarvila francouzsko-německá deklarace o společném postoji v otázce budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013. Česká republika oceňuje akcent deklarace na modernizaci, zjednodušení a na konkurenceschopnost SZP. Nicméně tato deklarace obsahuje i snahy o zachování stávajících podmínek pro přerozdělování přímých plateb, s čímž naopak Česká republika zásadně nesouhlasí. Ministr Ivan Fuksa zahrnul narovnání podmínek pro farmáře v rámci EU do svých priorit hned od svého jmenování. V prosazování spravedlivějšího přístupu má Česko už i vybudovanou jistou tradici agrární diplomacie v evropských strukturách, spravedlivé podmínky se staly tématem i našeho předsednictví. Většina ministrů, včetně ministra Fuksy, během neformálního zasedání akcentovala moderní přístup v rámci reformy SZP, ne konzervaci současného stavu.

 

„Reformu Společné zemědělské politiky považujeme za mimořádnou příležitost k modernizaci Společné zemědělské politiky a k její lepší obhajitelnosti vůči evropské veřejnosti“, řekl na jednání ministr zemědělství Ivan Fuksa. „Za zcela zásadní prioritu považuji nastolení spravedlivých podmínek pro všechny členské státy Evropské unie. Je důležité se zbavit historických zátěží, které oslabují SZP v očích veřejnosti“, zdůraznil ministr Fuksa.

 

Ministr Ivan Fuksa dále považuje za významnou prioritu posilování konkurenceschopnosti a omezování bariér řádného fungování vnitřního trhu. „Je třeba se vyvarovat  vytváření nových nerovností a nesystémových opatření, zejména jsme proti návrhům stropů plateb jakkoliv souvisejících s velikostní strukturou zemědělských podniků. Nepřejeme si diskriminaci podniků na základě velikosti či formy vlastnictví.“  Velkou důležitost ministr Fuksa přikládá také venkovskému sektoru: „Jsme pro zlepšování kvality života na venkově a budeme podporovat další posílení významu politiky rozvoje venkova. Chceme zachovat současný rozsah méně příznivých oblastí.“

 

Ministr Ivan Fuksa uskutečnil na okraj neformální rady řadu bilaterálních setkání se svými resortními protějšky, jednal tak na příklad s maďarským ministrem Sándorem Fazekasem, se slovenským kolegou panem Zsoltem Simonem, s paní Caroline Spelman za Spojené království, s polským ministrem Markem Sawickim i s dánským partnerem panem Henrikem Høeghem, ale také s německou spolkovou ministryní paní Ilse Aigner. Ministr Fuksa měl také příležitost prezentovat priority ČR v zemědělské oblasti komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova panu Dacianu Cioloșovi, který přijal jeho pozvání na návštěvu Česka na jaře příštího roku.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Zařazeno v Aktuality