KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zatravnění v roce 2010 – změna v LPIS

03/09/10

Zdroj: MZe

 

Kdo v roce 2010 požádal v rámci AEO – EAFRD o zatravnění, je nutné nejpozději do konce roku 2010 provést změnu v LPIS a to z kultury orná půda na kulturu travní porost. Vzhledem k tomu, že budete chodit s nápočty krav bez tržní produkce mléka či ovcí a koz, případně s deklarací chovu koní, proveďte tuto změnu při návštěvě zemědělské agentury.

 

Zdroj: Ing. Kateřina Mračková, Agentura pro zemědělství a venkov Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF