KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zásady – povodně 2009 škody na rybách

24/09/10

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v letních měsících roku 2009 č.j. 7287/2010-16230, byly schváleny poradou ministra zemědělství dne 29.4.2010.
 

Zásady byly zaslány jako jeden ze zdrojových souborů potřebných k notifikaci národních podpor Evropskou komisí. Dne 10.9.2010 byly Zásady podepsány panem ministrem a v návaznosti na tuto skutečnost mohou žadatelé o dotaci na podpory z dotačního programu R09 – Zmírnění škod způsobených povodněmi na rybách v letních měsících roku 2009 podávat žádosti na příslušných AZV od 20.09.2010, do 10.10.2010. Protože tento den vychází na neděli, je možno podat žádost nejpozději 11.10.2010.

 

Zásady povodně 2009, škody na rybách  (PDF, 465 KB)

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz