KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahajuje tradiční MĚSÍC BIOPOTRAVIN

03/09/10

Jsou biopotraviny jenom módním trendem? Co přesně znamená bio a co má společného s ekologickým zemědělstvím? Jaká jsou pravidla pro biopotraviny? Co je Měsíc biopotravin a proč je letos ve znamení biodiverzity? Odpovědi nabízí už 6. ročník tradiční akce vyhlašované ministerstvem zemědělství.

 

Měsíc biopotravin je informativní a osvětová akce Ministerstva zemědělství ČR, která probíhá letos již pošesté. V měsíci sklizně a oslavy úrody chce ukázat, že ekologické zemědělství má co nabídnout. Během září se konají biojarmarky, dny otevřených vrat na biofarmách, exkurze do výroby a další. Kompletní seznam všech akcí a další aktuální informace najdete na webových stránkách www.mesicbiopotravin.cz.

 

Letošní ročník je ve znamení biodiverzity, tedy rozmanitosti. Je to proto, že rok 2010 byl vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity. A tak je hlavní mottem tohoto ročníku „Rozmanitost každým kouskem“, které poukazuje na to, že ekologické zemědělství je bohaté nejen počtem a druhy chovaných zvířat a pěstovaných rostlin, možnostmi uplatnění pracovních sil, ale také například způsoby zpracování biopotravin.

 

Výměra ekologicky obhospodařované půdy k 20.8. t.r. přesáhla 10% z celkové zemědělské půdy ČR. „V průběhu letošního roku vzrostl také počet ekologických zemědělců o 805 subjektů na celkových téměř 3 500 zemědělců, což představuje nejvyšší absolutní nárůst od roku 1990,“ říká náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. Výměra orné půdy v ekologickém zemědělství se zvýšila v roce 2010 o více než 10 000 ha na celkových 55 000 ha. Počet výrobců biopotravin vzrostl během roku o 146 subjektů na celkový počet 643 výrobců. „Výrobci v režimu bio nejčastěji zpracovávají maso, vyrábí pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, převážně čerstvé pečivo, dále zpracovávají mléko a vyrábí mléčné výrobky a sýry a také zeleninové a ovocné produkty,“ doplňuje náměstek Chmiel.

 

V roce 2009 se začal prosazovat trend přímé distribuce biopotravin spojený s novou alternativní kulturou nákupu potravin a stravování. Můžeme pozorovat renesanci farmářských trhů a prodeje ze dvora. Podle mediálních ohlasů se nejvíce v loňském roce projevoval fenomén distribuce potravin prostřednictvím tzv. bedýnek.

 

Ekologické zemědělství se řídí Nařízením Rady ES č. 834/2007, které platí pro všechny země Evropské unie a také pro ty, kteří chtějí do Evropy biopotraviny dovážet. Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství a také podléhají Nařízení Rady, zejména jeho částem o pravidlech označování biopotravin.

 

Příloha: ekologické zemědělství ČR v číslech

 

Podrobné aktuální statické údaje za rok 2010 ukazuje následující tabulka:

 

 

1.1.2010

20.8.2010

Nárůst za leden-srpen 2010

Nárůst za leden-srpen 2010 (%)

Počet výrobců biopotravin

497

643

146

29

Počet ekofarem

2 689

3 494

805

30

Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)

398 407

442 869

44 462

11

Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)

9,38

10,42

1,04

 

Výměra orné půdy (ha)

44 906

54 941

10 035

22

Výměra trvalých travních porostů (ha)

329 232

363 667

34 435

10

Výměra trvalých kultur (sady) (ha)

3 678

4 650

972

26

Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)

645

595

-50

-8

Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha)

8

7

-1

-12

Ostatní plochy (ha)

19 890

19 009

-881

-5

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 1. 9. 2010