KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Volnost a bezpečnost

14/09/10

Variabilní klecová stání by měla prasnicím poskytnout větší svobodu pohybu.
 

Nové klece pro prasnice by měly navzájem spojovat přednosti konvenčního klecového ustájení s vynikajícími vlastnostmi alternativního kotce umožňujícího zvířatům pohyb. Základní novinkou je, že se dá klecové stání podélně v polovině rozdělit a překlopit nahoru, uvedl vynálezce Martin Barker. Prasnice tak mají dostatek prostoru, aby se mohly otáčet kolem vlastní osy. Do kotce přichází prasnice dva až tři dny před porodem, strany kotce jsou otevřené. 24 hodin před oprasením se strany porodního kotce uzavřou. Když jsou selata stará jeden den, opět se kotec otevře, takže prasnice může lépe roztáhnout nohy a snáze tak vstát. Přesto zůstává stání ochranou pro narozená selata. Tři až čtyři dny po porodu se stranové díly úplně otevřou.

„Otestovali jsme 20 těchto stání v našem experimentálním podniku a ověřili, že úmrtnost selat je stejně vysoká jako v konvenčních klecových stáních“. „Selata v průměru při odstavu (28. den) vážila 8 kg, což bylo o 1 kg více v porovnání s tradičním ustájením. Důvodem by mohla být spokojenost prasnic, které díky většímu pohybu mají větší apetit a tím i vyšší mléčnou užitkovost“, uvedl Barker.

Freiheit und Sicherheit DLG-Mitteilungen, 2010, č. 8, s. 10

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny