KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vládu rozpočtové a potravinové odpovědnosti

09/09/10

Letošní klimatické podmínky nás tvrdě prověřily, příroda si vzala nezvykle velký díl z úrody, stav není příznivý nikde. Za této situace je klíčové, jak srovnatelné máme podmínky s našimi evropskými konkurenty.
 

Je známo, že je srovnatelné nemáme. Je známo, že rok co rok velmi tvrdě vyjednáváme s vládou o dorovnání doplňkových přímých plateb top-up. V rozpočtu letošního roku byly tyto platby naplněny jenom ze dvou třetin možné výše. Jestliže vláda z této minimální hladiny škrtla 18 procent, pak to nepokládáme za fér. Tento krok znamená jediné – další prohloubení nerovných podmínek se známými důsledky. Argumentace, kterými se tento krok zdůvodňuje, je zcela lichá. Žádná administrativní direktivní opatření neuvedou do rovnováhy přírodu a zemědělskou činnost. O čem mluvím? U nás do transformace zemědělství, na západě je tomu dodnes, tvořily víceleté pícniny (jetele, vojtěšky, trávy) přes 30 % plochy orné půdy. Živily dobytek, zúrodňovaly půdu a zadržovaly vodu. Nyní je podíl těchto plodin čtyřicetiprocentní. Živí málo dobytka, zúrodňují málo půdy a zadržují vodu z plochy o 500 000 hektarů menší. Tady přírodě neporučíme. 

Žádám vládu ČR, aby si k označení vláda rozpočtové odpovědnosti přidala i potravinovou odpovědnost. Zde není prostor, a proto řeknu jenom jedno číslo – v letošním roce dovezeme už 50 % spotřeby vepřového masa. I laik a neodborník uzná, že to v českých poměrech není normální.

Obracím se proto na vrcholné představitele našeho státu, vyjádřete se prosím pozitivně k nám, českým zemědělcům a potravinářům, vzdělavatelům krajiny a producentům domácích potravin. Podobně, jako to léta činí západní politici. Je to pro nás důležité. Přejděte k aktivní politice a obraně našich, v tomto případě agrárních zájmů České republiky. Chtěl bych popřát novému panu ministrovi zemědělství v jeho sympatických prvních krocích v tomto smyslu úspěch. Neboť vězte, že za každým domácím litrem mléka, kilogramem masa, jogurtem je kus obdělané české a moravské země a pracovní místo. To není fráze, ale prostě vyjádřená pravda, která platí o to víc v této těžké době. Pravda, kterou nenahradí žádné fráze o venkově, multifunkčním zemědělství, daňových poplatnících a podobně.

(Část z proslovu při zahájení Země živitelky)

Jan Veleba