KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Termín pro podání dotace na KU se blíží

29/09/10

Zhruba před měsícem byl všem chovatelům zapojeným do kontroly užitkovosti masných plemen skotu, kterou provádí ČSCHMS, odeslán dopis a žádost na dotační titul KU (2.A.e.1.a): Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU.

 

Vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání žádosti a zdaleka ne všichni chovatelé vyplněnou žádost vrátili zpět, žádáme, aby tak neprodleně učinili.

 

Žádost řádně vyplňte, podepište a nejpozději do 1.10.2010 zašlete na adresu: paní Anna Stará, ČSCHMS, Krátká 167, 410 02 Lovosice. Na pozdě zaslané žádosti nebude brán zřetel! Podpora bude Vám vyplácena prostřednictvím ČSCHMS na základě této žádosti a dalších náležitostí. Sazba podpory je do 220,- Kč na kus v KU, o její výši rozhodne MZe ČR až po vyhodnocení celkové výše dotace. Nutno však upozornit, že podle vodítek EU, kterými je systém národních podpor vázán, nemůže výše dotace přesáhnout 70 % oprávněných nákladů (tzn. 70 % ceny za KUMP). To znamená, že ani v případě maximální sazby nemohou chovatelé v kontrole užitkovosti masných plemen skotu počítat s tím, že by jim byla vyplacena výše uvedená částka. Proto prosím nevyplňujte v žádosti sazbu podpory a podporu celkem (bude doplněno až vypočtenou částkou). Rovněž nevyplňujte počet kusů v KU. Počet krav v kontrole užitkovosti k 30.9.2010 bude stanoven podle zápisu z KUMP v roce 2010. Tyto zápisy s vámi vyplňují příslušní inspektoři svazu.

 

Žádost opravdu čitelně vyplňte včetně bankovního spojení, které bude platné do konce roku 2010. Na základě této žádosti Vám zašleme sdělení o rozhodnutí o poskytnutí podpory. Upozorňujeme, že finanční prostředky Vám budou odeslány teprve až od Vás obdržíme jedno podepsané a potvrzené sdělení zpět.

 

V letošním roce (dle "Zásad" pro rok 2010) je k této žádosti je třeba dodat:

  • doklad plátce DPH (doloží pouze plátce)
  • doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.)

 

Důrazně doporučujeme seznámit se se Zásadami pro rok 2010, které naleznete např. na svazových stránkách ZDE. V případě dotazů kontaktujte paní Starou na telefonu 724073641.

Zdroj: cschms.cz, 24.9.2010

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF