KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Telata do skupin již před odstavem

08/09/10

Španělští vědci porovnávali různé strategie ustájení telat. Optimální z hlediska užitkovosti a výskytu respiratorních chorob bylo přemístění telat do skupinových boxů již před odstavem.
 

Telata ve stáří 49 dní ustájená ve skupinách lépe zvládají odstav než zvířata déle ustájená individuálně. To jsou výsledky španělského výzkumu, v jehož rámci bylo 560 jaloviček ustájeno různým způsobem. V prvním experimentu bylo 320 telat do 49. dne věku dvakrát denně napájeno 2 litry MKN. Poté až do odstavu v 56. dni dostávaly ještě jedenkrát denně 2 l MKN. Polovina telat zůstala ještě 6 dní po odstavu v individuálních boxech, druhá polovina ve skupinách po osmi.

Ve druhém experimentu bylo 240 mláďat krmeno stejně jako v prvním experimentu, ale polovina telat byla již 49. den života umístěna do skupin po osmi a tam dále napájena. Druhá polovina byla přemístěna so skupinového boxu až 56. den po narození.

 
Výsledky: Telata, která byla přímo po odstavu umístěna do skupinového boxu dosáhla cílové hmotnosti o šest dní dříve a méně trpěla výskytem nemocí dýchacího traktu v porovnání s telaty ustájenými do skupinových boxů až 6 dní po odstavu. Ve druhém pokusu měla telata ustájená do skupinových boxů 49. den vyšší přírůstky a ve stáří 56. dnů se vyznačovala vyšší hmotností v porovnání s telaty přemístěnými v pozdějším období. Příčinou byl vyšší příjem tuhých krmiv. Zvířata umístěná do skupiny až 56. den však dosáhla v období mezi 56. až 64. dnem vyšších denních přírůstků než dříve přemístěná telata. Celkově se neprokázaly mezi dvěma experimenty probíhajícími v rozmezí od 49. do 112. dne věku telat žádné rozdíly s ohledem na četnost respiratorních onemocnění, ale počet těchto onemocnění u telat přemístěných již 49. den života byla nižší než u telat přemístěných až 56. den. Z toho vědci usoudili, že je smysluplnější telata přeřadit do skupinových boxů již 49. den po narození a tam začít s odstavem než je odstavovat v individuálních kotcích.

 
Více informací k dispozici na adrese www.journalofdairyscience.org Vorm Abtränken umstallen dlz primus rind, 2010, č. 5, s. 22

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny