KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství  

21/09/10

Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií

 

(resp. inovací) v potravinářství

 

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu žádostí

Soubor ke stažení

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz