KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Optimální péče o velké vrhy

27/09/10

Mléčná výživa selat prostřednictvím umělé kojné je vhodná pro nadpočetná selata po narození a starší selata s nízkou hmotností.

 

Pokud se ve vrhu narodí více selat než má prasnice struků je to problém. Pro chovatele existují tři možnosti – obligatorní vyrovnání vrhů, kojná prasnice nebo umělá kojná. V poslední době doznaly umělé kojné nebývalého rozmachu, protože roste tlak na optimální zásobování velkých vrhů selat.

 
Umělé kojné mohou posloužit jak k napájení mlékem u selat po porodu tak i ke krmení prestarterem u selat ve věku od 5. až 7. dne věku, obzvlášť dobře je selaty přijímána krmná kaše připravovaná z teplé vody. Také může být tímto způsobem přimíchán mléčný prášek. Prestarterové automaty je možné využít i k zajištění dostatečného množství živin u starších selat s příliš nízkou hmotností.

Mléčné automaty jsou díky technickému vybavení a použitému mléčnému prášku nastaveny optimálně. V současné době používané druhy sušeného mléka jsou vyvinuty přesně k tomuto účelu – obsahují vhodné vysoce rozpustné komponenty. Zvláštní pozornost je však nutné věnovat hygienickým podmínkám.

 
Protože se tři čtvrtiny celkových úhynů u selat kumulují do prvních třech dnů po porodu, bylo ve Výzkumném a vzdělávacím středisku Futterkamp ověřováno, zda je možné sající selata převést na umělou kojnou již druhý den po narození. Bylo prokázáno, že to možné je i když se u selat vyskytly určité nápadnosti v chování. Tato metoda by proto měla být ještě prověřena z etického hlediska. Užitkovost selat odkojených automatem byla sice při odstavu v průměru poněkud nižší v porovnání s vrstevníky odkojenými u prasnic, vyskytlo se u nich ale méně problémů s aklimatizací na změněné životní podmínky v odchovu.

 
Große Würfe optimal versorgen DLG-Mitteilungen, 2010, č. 7, s. 12

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny