KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nevyhovující máslo stáhnout

21/09/10

Podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 má máslo obsahovat nejméně 80 % mléčného tuku avšak méně než 90 %, obsah vody nejvýše 16 % a obsah ostatních látek v sušině nesmí přesáhnout 2%.

 

Při namátkové kontrole zjistili inspektoři Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj u másla ze Spolkové republiky Německo při laboratorním vyšetření překročení jak parametru pro ostatní látky v sušině, v tzv. netucích, tak překročení obsahu vody. Proto toto máslo svým složením nevyhovělo požadavkům na jeho složení tak, jak určuje příslušná legislativa.

Z výše uvedených důvodů byl vydán zákaz uvádění do oběhu a příkaz ke stažení výrobku. Jde o množství 21 600 kg másla, německého výrobce, výrobek již byl z tržní sítě stažen.

Zjištěné nedostatky sice neznamenají zdravotní ohrožení zákazníků, jde však o porušení legislativou daných limitů a podmínek. Zákazník má právo mít za své peníze výrobek, jehož složení odpovídá deklarovaným parametrům.

Zdroj: www.svscr.cz, 20.9.2010