KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontrolovaný požadavek SMR 5-Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů…

21/09/10

Kontrolovaný požadavek SMR 5 – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

 

Kde zemědělec zjistí, zda se na jím obhospodařovaných pozemcích nachází evropsky významná lokalita (EVL)?

V případě, že zemědělec využívá aplikaci LPIS na Portálu farmáře, může si tam najít evropsky významné lokality sám (mapová vrstva Natura 2000/Významné lokality). Jinak mu stejnou informaci podají pracovníci AZV. Pokud hospodaří na území CHKO či NP, o těchto územích ho informovala/bude informovat zdejší správa (orgán ochrany přírody).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz