KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Akční plán pro biomasu pro ČR

21/09/10

Vláda České republiky usnesením č. 47 ze dne 12. ledna 2009 schválila Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 – 2011.

 

V souvislosti s rostoucími požadavky na využívání biomasy v energetice, v dopravě jako součást pohonných hmot i jako obnovitelné suroviny v průmyslu je vhodné se zamyslet nad potenciálem, možnostmi a způsoby efektivního využívání biomasy v budoucnu. Zpracování národního Akčního plánu pro biomasu (AP) tak vychází nejen z doporučení Akčního plánu pro biomasu EU, ale zejména s ohledem na potřebu zhodnotit možnosti využívání omezeného potenciálu biomasy pro potřeby ČR v příštích letech a nastavit základní pravidla a prostředky pro jeho efektivní využívání aniž by tím byla dotčena pravidla fungování volného trhu, resp. působení konkurenčních možností využívání biomasy při zohlednění vlivů stávajících a předpokládaných mimotržních zásahů.

Akční plán pro biomasu  (PDF, 224 KB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.